Private Policy

Polityka Prywatności

Polityka prywatności oraz korzystania plików cookie dotyczy serwisu Eurobesity Clinic znajdującego się na domenie eurobesity.eu. Niniejszy dokument określa zasady ochrony prywatności użytkowników serwisu.

Administrator serwisu oraz danych w nim przetwarzanych
Administratorem serwisu i jednocześnie administratorem danych o użytkownikach z niej korzystających jest firma Euro-Medica Piotr Myśliwiec z siedzibą w Białymstoku przy ul. Bacieczki 68A, 15-685 Białbystok, wpisana do Ewidencji Działąlności Gospodarczej prowadzonej przez Urząd Miejski w Białymstoku, NIP 5421933884, REGON: 052238280

Rodzaje danych zbieranych podczas procesu rejestracji i logowania

Serwis nie wykorzystuje żadnych danych osobowych do procesu rejestracji lub logowania. Wszelkie podawane przez użytkownika dane, w tym dane osobowe podawane są dobrowolnie i służą jedynie w celach wstępnej oceny.
Zebrane dane (również osobowe) będą przetwarzane przez Usługodawcę dla celów i sposób zgodny z treścią oświadczenia oraz Regulaminu korzystania z serwisu dostępnego na stronie internetowej Usługodawcy. Zgodnie z treścią Ustawy o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. ( Dz. U. 2014 r. poz. 1182) Użytkownik pa prawo do wglądu do swoich danych oraz ich ewentualnej poprawy w sposób opisany w Regulaminie E-usługi.

Rodzaje danych zbieranych automatycznie

Podczas każdej wizyty Użytkownika w serwisie, w sposób automatyczny zbierane są dane dotyczące poszczególnej sesji, które nie pozwalają one na dokładną identyfikację Użytkownika. Wśród nich znajdują się:
• publiczny adres IP komputera z którego nadeszło zapytanie (może to być bezpośrednio komputer użytkownika)
• nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół http o ile jest możliwa,
• czas nadejścia zapytania,,
• pierwszy wiersz żądania http,
• kod odpowiedzi http
• adres URL strony poprzednio od
• informacje o przeglądarce użytkownika.
• Informacje o typie systemu operacyjnego
• pozostałe informacje wykorzystywane w celach statystycznych

Sposób wykorzystywania danych

Podane przez Użytkownika dane osobowe, na których przetwarzanie została wyrażona przez niego zgoda, będą przetwarzane tylko w celu i zakresie, obejmującym konkretną zgodą lub w celu dozwolonym ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. ( Dz. U. 2014 r. poz. 1182)
Dane zbierane automatycznie mogą być wykorzystywane do analizy zachowania Użytkowników na stronie internetowej serwisu oraz do zbierania danych demograficznych i geograficznych o Użytkownikach przy wykorzystaniu dostępnych narzędzi analitycznych.
Dane osobowe użytkowników nie są udostępniane osobom trzecim, chyba że:
• Użytkownik wyraził na to wyraźną zgodę
• Jeżeli obowiązek udostępnienie tych danych wynika z przepisów prawna.

Strona internetowa E-usługi nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach „cookie”.

Polityka plików cookie

Co to są pliki „cookie”?

Pliki „cookie” to niewielkie informacje tekstowe, wysyłane i zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym Użytkownika za pomocą którego korzysta on z serwisu, które może być odczytane przy każdorazowym połączeniu się tego urządzenia z serwerem. Pozwalają one na rozpoznawanie urządzenia użytkownika w czasie kolejnej wizyty na stronie internetowej serwisu i mają ułatwiać korzystanie z niej lub dostosowywać do preferencji użytkownika. Nie służą identyfikacji użytkowników i na ich podstawie w żaden sposób nie jest ustalana czyjakolwiek tożsamość.

Do czego używane są pliki „cookies” w serwisie?

Serwis wykorzystuje pliki „cookie” w celu dostosowania zawartości strony internetowej serwisu do preferencji Użytkownika oraz w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy z niej korzystają. Dzięki temu możliwe jest ulepszanie struktury i zawartości strony internetowej serwisu oraz dostarczanie rozwiązania spełniającego oczekiwaniom Użytkowników.

Jakiego rodzaju pliki „cookie” wykorzystywane są w serwisie?

Sesyjne – Informacje tymczasowe przechowywane w pamięci przeglądarki do momentu wylogowania się przez Użytkownika lub zakończenia sesji przeglądarki, czyli do momentu jej zamknięcia. Te „cookie” są konieczne, aby wszystkie aplikacje lub funkcjonalności E-usługi działały poprawnie.

Stałe – Informacje stałe, które pozostają w pamięci przeglądarki przez dłuższy okres. Czas ten zależy od wyboru, którego Użytkownik może dokonać w ustawieniach przeglądarki. Ten rodzaj plików „cookie” zezwala na przekazywanie informacji na serwer za każdym razem, gdy odwiedzana jest strona internetowa E-usługi.

Usuwanie plików „cookies”

Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików „cookies”, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki „cookies” do urządzenia końcowego. Może tego dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej, za pośrednictwem której korzysta z E-usługi.
Więcej informacji o plikach „cookies” dostępne tutaj.