Chirurg

Profil Chirurga

Dr hab. n. med. Piotr Myśliwiec

Chirurgia jest moją pasją. Moim szczęściem jest, że robiąc to, co lubię, mogę pomagać innym. Uważam, że każdy zasługuje na leczenie na poziomie europejskim, dlatego odbyłem liczne staże zagraniczne, spędzając prawie 3 lata w Wielkiej Brytanii, Kanadzie, Francji, Danii, Belgii, Niemczech. Mój zakres działalności obejmuje przede wszystkim chirurgię laparoskopową, w szczególności operacyjne leczenie otyłości. Jestem członkiem Zarządu Sekcji Wideochirurgii Towarzystwa Chirurgów Polskich. Wielokrotnie wygłaszałem wykłady na temat chirurgii laparoskopowej. Jestem współautorem podręcznika: Kompendium Chirurgii Laparoskopowej.

Kwalifikacje i doświadczenie

Dr hab. n. med. Piotr Myśliwiec ukończył studia w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku, uzyskując Dyplom Honorowy Rektora za Szczególne Wyniki w Nauce. W 2004r. uzyskał tytuł Specjalisty Chirurgii Ogólnej z wynikiem bardzo dobrym. Doświadczenie zawodowe zdobywał nie tylko w Polsce, lecz także za granicą: Wielka Brytania - 6 miesięcy, Francja – 12 miesięcy, Kanada – 14 miesięcy. Szkolił się u światowych ekspertów w dziedzinie chirurgii otyłości: Bruno Dillemans (Belgia), Almantas Maleckas (Szwecja); w chirurgii gruczołów dokrewnych (tarczyca, nadnercza): Martin Walz (Niemcy), Jean Pierre Arnaud (Francja). Dokonał wielu pionierskich zabiegów na terenie Podlasia (laparoskopowe wycięcie guza nadnercza, trzustki, żołądka). Podczas licznych Konferencji występował jako ekspert w zakresie chirurgii małoinwazyjnej (Hamburg, Warszawa, Kraków, Kielce, Kołobrzeg, Białowieża). Jako przedstawiciel Podlasia brał udział w ustalaniu standardów chirurgii bariatrycznej i metabolicznej oraz chirurgii tarczycy z użyciem neuromonitoringu. Dotychczas przeprowadził ponad 3000 operacji małoinwazyjnych. Zobacz życiorys.

Publikacje

Piotr Myśliwiec jest autorem licznych publikacji dotyczących nie tylko chirurgii ogólnej, ale także zagadnień dotyczących operacyjnego leczenia otyłości. Jego praca naukowa to dorobek kilkudziesięciu artykułów sporządzonych samodzielnie, lub w gronie kolegów, z którymi wspólnie dążą do polepszenia standardu opieki medycznej. Zobacz listę publikacji

Formularz kontaktowy

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Treść wiadomości

Piotr Myœliwiec - ZnanyLekarz.pl

Wyróżnienia - Galeria